Tanečný odbor

Tanečný odbor poskytuje žiakom základy pohybového a tanečného vzdelania. Prvotne sa zameriava na ...

LDO


Rozvíja osobnos, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti ...

Výtvarný odbor


Vo výtvarnom odbore sa vyučujú tieto hlavné predmety: kresba, mažba, grafika, dekoratívna ...