Správa o činnosti školy 

Názov dokumentu Pridané dňa  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2014/2015 15.12.2015 pozrieť

 

Zmluvy

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
Kolektívna zmluva pre rok 2015 03.01.2015 KZ_2015 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 28.02.-01.03.2015  25.02.2015  zmluva_82 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 28.-29.03.2015 27.03.2015   zmluva_83 pozrieť
 Zmluva o výpožičke - poskytovanie priestorov a služieb v Jezuitskom kostole 27.03.2015   zmluva_84 pozrieť
 Zmluva o dielo - Moyzesovo kvarteto 01.04.2015   zmluva_85 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2015 DFS Skaličánek

17.04.2015 

 zmluva_86 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2015 Taxis, Dady  17.04.2015  zmluva_87 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2015 LH Pláňava 17.04.2015   zmluva_88 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 25.-26.04.2015 24.04.2015   zmluva_89 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2015 ĽH Pláňava 05.05.2015   zmluva_90 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2015 DÁDY, TAXIS 05.05.2015 zmluva_91 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2015 DH Skaličané 20.05.2015  zmluva_92 pozrieť
 Zmluva o poskytnutí prostriedkov - Neinvestičný fond mesta Skalica 22.05.2015  zmluva_93 pozrieť
 Zmluva o poskytnutí prostriedkov - Neinvestičný fond mesta Skalica 28.05.2015  zmluva_95 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 30.-31.05.2015 28.05.2015 zmluva_94 pozrieť
 Zmluva o výpožičke - poskytovanie priestorov a služieb v Jezuitskom kostole 11.06.2015  zmluva_97 pozrieť
 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.03.2015 12.06.2015  zmluva_96 pozrieť
 Zmluva o komisionálnom predaji 18.06.2015  zmluva_98 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 26.-27.06.2015 24.06.2015  zmluva_99 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 18.-20.09.2015 16.09.2015  zmluva_100 pozrieť
 Vystúpenie skupiny TAXIS - Protherm s.r.o.  30.10.2015 zmluva_101 pozrieť
 Zmluva RTVS ZM2008827 16.11.2015  zmluva_102 pozrieť
 Zmluva RTVS ZM2008866 16.11.2015  zmluva_103 pozrieť
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 16.11.2015  zmluva_104 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 21.-22.11.2015 20.11.2015  zmluva_105 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 19.-20.12.2015 18.12.2015  zmluva_106 pozrieť