Správa o činnosti školy 

Názov dokumentu Pridané dňa  
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZUŠ v školskom roku 2012/2013 06.12.2013 pozrieť

 

Zmluvy

Názov dokumentu Pridané dňa  Číslo dokumentu  
Zmluva o dielo 24.01.2013  zmluva_30 pozrieť
Dohoda o nájme nebytových priestorov  24.01.2013  zmluva_31 pozrieť
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy  19.02.2013  zmluva_32 pozrieť
Kúpna zmluva  26.02.2013  zmluva_33 pozrieť
Zmluva o združenej dodávke elektriny + Dodatok 21.03.2013  zmluva_34 pozrieť
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov  22.03.2013  zmluva_35 pozrieť
Zmluva o zabezpečení stravovania  26.03.2013  zmluva_36 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2013 - Taxis, Dády  09.04.2013  zmluva_37 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2013 - Pláňava  09.04.2013  zmluva_38 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Deň detí 2013 - Taxis, Dády  09.04.2013  zmluva_39 pozrieť
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MV SR - VO  11.04.2013  zmluva_40 pozrieť
Kúpno - predajná zmluva  17.05.2013 zmluva_41 pozrieť
Kolektívna zmluva na rok 2013  22.05.2013  zmluva_42 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2013 Pláňava  22.05.2013  zmluva_43 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2013 DH Skaličané  22.05.2013  zmluva_44 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2013 TAXIS a DADY  22.05.2013  zmluva_45 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2013 FS Skaličánek  22.05.2013  zmluva_46 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 18. - 19.05.2013  22.05.2013  zmluva_47 pozrieť
Zmluva o poskytnutí prostriedko  24.05.2013  zmluva_48 pozrieť
Zmluva o výpožičke - poskytovanie priestorov a služieb v Jezuitskom kostole v Skalici  06.06.2013  zmluva_49 pozrieť
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2013  03.07.2013  zmluva_50 pozrieť
Dodatok k Zmluve elektrickej energie od 01.01.2014  12.08.2013  zmluva_51 pozrieť
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2013  29.08.2013  zmluva_52 pozrieť
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2013  13.09.2013  zmluva_53 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 13. - 16.09.2013  13.09.2013  zmluva_54 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2013 DH Skaličané  24.09.2013  zmluva_55 pozrieť
Darovacia zmluva - Vaillant Group Slovakia s.r.o. 24.09.2013  zmluva_56 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 20.12.2013  11.10.2013  zmluva_57 pozrieť
Zmluva o poskytovaní služieb Internet č.9791  21.10.2013  zmluva_58 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 16.-17.11.2013  06.11.2013  zmluva_59 pozrieť
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 14.-15.12.2013  16.12.2013  zmluva_60 pozrieť
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 20.-21.12.2013  20.12.2013 zmluva_61 pozrieť

  

Ostatné dokumenty

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
Profil verejného obstarávateľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. 20.11.2013 ostatne_2 pozrieť
Skupinová poistná zmluva 28.11.2013 ostatne_3 pozrieť