Správa o činnosti školy 

Názov dokumentu Pridané dňa  
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZUŠ v školskom roku 2011/2012 21.11.2012 pozrieť

 

Zmluvy

Názov dokumentu Pridané dňa  Číslo dokumentu  
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení liecencie na jeho použitie 01.04.2012 05.04.2012 zmluva_11 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 26.-27.04.2012  27.04.2012  zmluva_12 pozrieť 
Nájomná zmluva - Zimný štadión 25.-27.05.2012 24.05.2012 zmluva_13 pozrieť 
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 26.-27.05.2012  24.05.2012 zmluva_14 pozrieť 
Zmluva o poskytnutí prostriedkov 24.05.2012 zmluva_15 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu INA Skalica 2012 - TAXIS, DADY 01.09.2012 24.05.2012  zmluva_16 pozrieť 
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby  28.05.2012 zmluva_17 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2012 TAXIS a DADY  14.09.2012  zmluva_18 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2012 Skaličan - senior  14.09.2012  zmluva_19 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2012 Skaličánek  14.09.2012  zmluva_20 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2012 TAXIS a DADY  14.09.2012   zmluva_21  pozrieť 
Zmluva o poskytovaní stravy 12.10.2012 zmluva_22  pozrieť 
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 15.11.2012  13.11.2012  zmluva_23 pozrieť 
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 17.11.2012 16.11.2012  zmluva_24 pozrieť 
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 17.11.2012  19.11.2012  zmluva_25 pozrieť 
Servisná zmluva - CORA GEO  28.11.2012  zmluva_26 pozrieť 
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 07.-08.12.2012  07.12.2012  zmluva_27 pozrieť 
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 18.-19.12.2012  20.12.2012  zmluva_28 pozrieť 
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 22.-23.12.2012  31.12.2012 zmluva_29 pozrieť

  

Ostatné dokumenty

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
Komplexné poistenie malých podnikateľov PK01 17.09.2012 ostatne_1 pozrieť