Správa o činnosti školy 

Názov dokumentu Pridané dňa  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2017/2018 10.10.2018 pozrieť

 

Zmluvy

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Senica 1.5.2018 27.04.2018 zmluva_148 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest TAXIS  30.04.2018  zmluva_149  pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest DFS Skaličánek  30.04.2018  zmluva_150  pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2018 - TAXIS  30.04.2018  zmluva_151  pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2018 - NS Bitešan  30.04.2018  zmluva_152  pozrieť
 Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZŠ Radošovce  16.05.2018  zmluva_153  pozrieť
 Zmluva o nájme nebytových priestorov - FS Skaličan  22.05.2018  zmluva_154  pozrieť
Zmluva o poskytnutí prostriedkov - Neinvestičný fond Mesta Skalica  31.05.2018  zmluva_155  pozrieť
Zmluva o nájme nebytových priestorov 02.-06.07.2018  07.06.2018  zmluva_156  pozrieť
Zmluva o dielo - Moyzesovo kvarteto - Divergencie 2018 08.06.2018 zmluva_157 pozrieť
Zmluva o poskytnutie služieb BOZP, PO 05.09.2018 zmluva_158 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 21.-22.9.2018 20.09.2018 zmluva_159 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 09.11.2018 02.11.2018 zmluva_160 pozrieť
Zmluva o združenej dodávke elektriny a dodatok (Ponuka E.Benefit) 19.11.2018 zmluva_161 pozrieť