Zmluvy

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2019 TAXIS 22.03.2019  zmluva_162  pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2019 DFS Zlatnica 22.03.2019  zmluva_163 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2019 - TAXIS 22.03.2019  zmluva_164 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2019 - Cimbalka deti 22.03.2019  zmluva_165 pozrieť
  Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2019 - TAXIS

22.03.2019

 zmluva_166 pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2019 - DFS Skaličánek 22.03.2019  zmluva_167  pozrieť
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2019 - FS Seniori 22.03.2019 zmluva_168  pozrieť
Darovacia zmluva - Praha (Spjevule) 26.03.2019 zmluva_169 pozrieť
 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 13.04.2019 09.04.2019 zmluva_170 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 20.-22.04.2019  16.04.2019 zmluva_171 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 30.04.2019 FS Skaličan  27.04.2019 zmluva_172 pozrieť
Dohoda Hodonín 15.06.2019 - Na veselú notečku 14.05.2019 zmluva_173 pozrieť
Nájomná zmluva č.28/2019-DK 17.05.2019 zmluva_174 pozrieť
Nájomná zmluva č.26/2019-DK 17.05.2019 zmluva_175 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 31.05.-02.06.2019 31.05.2019 zmluva_176 pozrieť
Zmluva č.001-SI-K/P/2019 o poskytnutí dotácie 12.06.2019 zmluva_177 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MIC 12.06.2019 zmluva_178 pozrieť
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Radošovce 03.07.2019 zmluva_179 pozrieť
Folklórny festival Luhačovice 15.09.2019 DFS Skaličánek 12.09.2019 zmluva_180 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 19.-23.09.2019 19.09.2019 zmluva_181 pozrieť
Zmluva č.2019/67-OPP BOZP a PO  01.10.2019 zmluva_182 pozrieť
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05397 01.10.2019 zmluva_183 pozrieť
Zmluva č.2019/67 BOZP 01.10.2019 zmluva_184 pozrieť
Zmluva o poskytovaní stravy ZŠ Strážncká Skalica 01.10.2019 zmluva_185 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 26.-28.10.2019 24.10.2019 zmluva_186 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 23.-25.11.2019 22.11.2019 zmluva_187 pozrieť
Nájomná zmluva č.79/2019-DK 9.-11.12.2019 05.12.2019 zmluva_188 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 21.-23.12.2019 17.12.2019 zmluva_189 pozrieť

 

 Iné dokumenty

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pozrieť