Správa o činnosti školy 

Názov dokumentu Pridané dňa  
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZUŠ v školskom roku 2016/2017 17.1.2018 pozrieť

 

Zmluvy

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
Zmluva BVS č. PZ00019518_009 17.01.2017 zmluva_126 pozrieť
Servisná zmluva CORA GEO 08.02.2017 zmluva_127 pozrieť
Zmluva o dielo Moyzesovo kvarteto 22.03.2017 zmluva_128 pozrieť 
Nájomná zmluva č.6/2017 - kino - 21.04.2017 20.04.2017  zmluva_129 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2017 ĽH Pláňava 10.05.2017 zmluva_130 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2017 Taxis, DFS Skaličánek 10.05.2017 zmluva_131 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2017 TAXIS, DADY 19.05.2017 zmluva_132 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2017 ĽH Pláňava 19.05.2017 zmluva_133 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2017 FS Skaličan - Seniori 19.05.2017  zmluva_134 pozrieť 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalické dni 2017 DFS Skaličánek 19.05.2017 zmluva_135 pozrieť
Zmluva o poskytovaní služby vyhotovenia a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať 14.06.2017 zmluva_136 pozrieť
Zmluva o nájme Zimného štadióna 15.06.2017 zmluva_137 pozrieť 
Zmluva o dodaní služby - SBS OMEGA s.r.o. 19.06.2017 zmluva_138 pozrieť
Zmluva o nájme nebytových priestorov Radošovce 21.06.2017 zmluva_139 pozrieť
Dodatek k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. 06.09.2017 zmluva_140 pozrieť
Zmluva o nájme nebytových priestorov 22.-24.09.2017 21.09.2017 zmluva_141 pozrieť
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.03.2017 (zmluva_128) 09.10.2017 zmluva_142 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 18.-19.11.2017 15.11.2017 zmluva_143 pozrieť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange 07.12.2017 zmluva_144 pozrieť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange 07.12.2017 zmluva_145 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Mikulášské trhy 2017 07.12.2017 zmluva_146 pozrieť
Nájomná zmluva č. 76/2017-DK o nájme nebytových priestorov 07.12.2017 zmluva_147 pozrieť

 

 

Ostatné dokumenty

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
Objednávka - poštové poukazy 04.04.2017 ostatne_5 pozrieť