Správa o činnosti školy 

Názov dokumentu Pridané dňa  
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZUŠ v školskom roku 2015/2016 16.12.2016 pozrieť

 

Zmluvy

Názov dokumentu Pridané dňa  Číslo dokumentu  
Zmluva o zabezepčení pracovnej zdravotnej služby 01.01.2016 - 31.12.2016 17.01.2016 zmluva_107 pozrieť
Dodatok ZSE - Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016 22.01.2016 zmluva_108 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 20.-21.02.2016 19.02.2016 zmluva_109 pozrieť
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZŠ Radošovce 11.03.2016 zmluva_110 pozrieť
Zmluva o poskytovaní stravy - dodatok č.1 21.03.2016 zmluva_111 pozrieť
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení stravovania z 02.01.2013 25.04.2016 zmluva_112 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2016 ĽH Pláňava 03.05.2016 zmluva_113 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Trdlofest 2016 TAXIS a DÁDY 03.05.2016 zmluva_114 pozrieť
Zmluva o výpožičke - poskytovanie priestorov a služieb v Jezuitskom kostole v Skalici 03.06.2016 zmluva_115 pozrieť
Zmluva o dielo - Moyzesovo kvarteto 06.06.2016 zmluva_116 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 04.-08.07.2016 24.06.2016 zmluva_117 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov - Radošovce 30.08.2016 zmluva_118 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalickék dni 2016 - ĽH Pláňava 06.09.2016 zmluva_119 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalickék dni 2016 - FS Skaličan a DFS Skaličánek 06.09.2016 zmluva_120 pozrieť
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Skalickék dni 2016 - TS Taxis a DADY 06.09.2016 zmluva_121 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 23.-25.09.2016 27.09.2016 zmluva_122 pozrieť
Darovacia zmluva č.3/10 25.10.2016 zmluva_123 pozrieť
Zmluva o užívaní nebytových priestorov 12.-13.11.2016 11.11.2016 zmluva_124 pozrieť
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.06.2016 30.11.2016 zmluva_125 pozrieť

 

 

Ostatné dokumenty

Názov dokumentu Pridané dňa Číslo dokumentu  
Objednávka - poštové poukazy 04.02.2016 ostatne_4 pozrieť