Naša žiačka Adela Blahová z husľovej triedy p. uč. Lubomíra Graffeho sa 10. apríla 2022 zúčastnila Medzinárodnej husľovej súťaže „O cenu Václava Krůčka“ v Novom Jičíne v Českej republike, na ktorej získala 1. miesto.

Blahoželáme!

 

 

Počet návštev článkov
56170