Koncom októbra sa žiaci našej školy Branislav Novický a Adela Blahová z husľovej triedy p. uč. Lubomíra Graffeho zúčastnili súťaže Schneiderova Trnava. Súťaž prebiehala online formou zaslania videonahrávok. Branko Novický obsadil strieborné pásmo a Adela Blahová sa umiestnila v zlatom pásme a naviac získala Cenu poroty za najlepšiu interpretáciu skladby.

Žiakom a pánovi učiteľovi srdečne gratulujeme!

Počet návštev článkov
56174