Adela Blahová z husľovej triedy p. uč. Lubomíra Graffeho opäť úspešne reprezentovala našu školu. V piatok 29. apríla 2022 sa zúčastnila Husľovej súťaže Rudolfa Orsága v Kremnici, na ktorej sa v medzinárodnej konkurencii umiestnila v Zlatom pásme!

 

Počet návštev článkov
65934