Dňa 2. júna 2022 sa uskutočnil 8. ročník regionálnej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl v sólovej hre na klavír „Klavírna Senica". Okrem ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica sa zúčastnili žiaci ZUŠ Senica, Holíč, Sekule a Gbely.

V 5. kategóriách sa predstavilo 59 žiakov. Z našej školy sa zúčastnili a získali ocenenia žiaci z triedy p. uč. Milady Ňukovičovej Dis.art:

Florián Holúbek, žiak 1.ročníka získal zlaté pásmo,

Zhen Zhen Ye, žiačka 2. ročníka získala zlaté pásmo

Sofia Studeničová, žiačka 3. ročníka získala bronzové pásmo

Florián Holúbek získal aj mimoriadne ocenenie „Cenu garanta súťaže

Žiakom srdečne gratulujeme a p. učiteľke ďakujeme za prípravu.

 

 

Počet návštev článkov
58300