Súbor STUDŇA  tvoria mladí študenti LDO v ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici, každoročne sa zúčastňujú  Divadla poézie v rámci Hurbanovho pamätníka. Bolo tomu tak aj tento rok 28.3. 2019 v Orlovni , kde sa predstavili s divadlom poézie s názvom Máš to!. Textovú predlohu tvorili básne Heviera, Collinsa, Altiofa a Exupéryho. Získali 2. miesto s postupom na krajské kolo Hollého pamätníka do Trnavy, ktoré sa uskutoční 2.5. 2019.

V rámci Hurbanovho pamätníka súťažili aj recitátori. Za ZUŠ Skalica súťažili Timotej Šantavý v I. kategórii poézii, získal 3. miesto. Simona Cynthia Levočová v II. kategórii poézii získala 1. miesto a postupuje do krajského kola a Michal Spiegel súťažil v IV. kategórii prózy a neumiestnil sa. Všetkým srdečne blahoželáme!