7. mája 2019 sa konala celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne žiakov základných umeleckých škôl Bojnická perla

Našu školu reprezentovala v kategórii A, v ktorej sa predstavilo 30 súťažiacich Zuzana Kopáčová. V silnej konkurencii získala 1. miesto v zlatom pásme a Lauerátka v kategórii A. 
 
Gratulujeme!!!!!! Zuzku pripravuje pani učiteľka Emília Kabzániová.