V sobotu 12. marca 2022 sa žiačka Adela Blahová z husľovej triedy p. uč. Lubomíra Graffeho zúčastnila husľovej súťaže Prešporský Paganini v Bratislave, kde získala 2. miesto.

Blahoželáme!

 

Adela Blahová

Dňa 17.02.2022 sa konala školská besiedka našich žiakov. Video záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie:

Školská besiedka 17.02.2022

Záznamy z ostatných podujatí si môžete pozrieť v menu Podujatia

 

Dňa 26.10.2021 sa konala školská besiedka našich žiakov. Video záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie:

Školská besiedka 26.10.2021

 

Dňa 24.11.2021 sa konala školská besiedka našich žiakov. Video záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie:

Školská besiedka 24.11.2021

Záznamy z ostatných podujatí si môžete pozrieť v menu Podujatia

 

7. mája 2019 sa konala celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne žiakov základných umeleckých škôl Bojnická perla

Počet návštev článkov
56179