Na základe Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ § 49 ods. 5, Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica oznamuje, že pomerná časť určeného príspevku, počas toho, čo bol škola z dôvodu rozhodnutia krízového štábu SR zatvorená bude prepočítaná. Táto čiastka bude vrátená formou odpočítania od platby za 1.polrok šk. roka 2020/2021.

Dňa 16.04.2020 v Skalici

Marek Gula 

riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica

 

Originál stanoviska si môžete pozrieť TU.