Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha v Skalici oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu SR zo dňa 22.10.2020 prerušuje vyučovanie vo všetkých odboroch /skupinové aj individuálne/ od 26.10.2020 zatiaľ do 27.11.2020. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.
 
Aktuálne informácie o obnovení vyučovania budú zverejnené na webovej stránke školy. 
 
 
                   Marek Gula, riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha