15.05.2019 - Školská besiedka, koncertná sála ZUŠ 16:30 hod.

23.05.2019 - Absolventský koncert TO, kultúrny dom Skalica 18:00 hod.

29.05.2019 - Absolventský koncert HO č.1, ,koncertná sála ZUŠ 17:00 hod.

04.06.2019 - Absolventský koncert HO č.2, ,koncertná sála ZUŠ 17:00 hod.

06.06.2019 - Vernisáž absolventov VO, Galéria u Františkánov 16:00 hod.