Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha Skalica,

v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324./2008 Z.z.

o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

 

vyhlasuje prijímacie skúšky

 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru 

základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020

 

Termín prijímacích skúšok: 

 

17. jún - 18. jún 2019 v čase od 13.00 do 17.00 h.

                                                 

Miesto:

 

Kráľovská 16, Skalica - hudobný, tanečný a literárno dramatický odbor

 

 

Škarniclovská 3, Skalica - výtvarný odbor