V sobotu 12. marca 2022 sa žiačka Adela Blahová z husľovej triedy p. uč. Lubomíra Graffeho zúčastnila husľovej súťaže Prešporský Paganini v Bratislave, kde získala 2. miesto.

Blahoželáme!

 

Adela Blahová

Počet návštev článkov
56179