Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha v Skalici oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu SR zo dňa 22.10.2020 prerušuje vyučovanie vo všetkých odboroch /skupinové aj individuálne/ od 26.10.2020 zatiaľ do 27.11.2020. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.
 
Aktuálne informácie o obnovení vyučovania budú zverejnené na webovej stránke školy. 
 
 
                   Marek Gula, riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha
 
Fond na podporu umenia
DFS Skaličánek získal dotáciu z Fondu na podporu umenia v roku 2019 na jednotlivé podujatia:
 
  • Záverčný koncert ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica
  • Ve Skalici na Hurbánka
  • Krst knihy "Dejiny skalickej mestskej reči"
  • Talentmánia Skalica
  • Skalické dni
  • Úcta k starším
  • 65. výročie FS Skaličan
  • Vianočné trhy v Skalici
  • Vianoce so Skaličánkom