Vážení rodičia, milí žiaci.

Školský rok 2020/2021 začína v stredu 2. 9. 2020.
Žiaci sa budú hlásiť u svojich učiteľov po skončení zahájenia v základných a stredných školách   v čase  od 9:00 do 14:00h. 
Žiak vstupuje do školy s rúškom. 

Informácia pre rodičov: Vstup s 1 žiakom – 1 rodič.

 

                                        Marek Gula, riaditeľ ZUŠ 

 

Na základe Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ § 49 ods. 5, Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica oznamuje, že pomerná časť určeného príspevku, počas toho, čo bol škola z dôvodu rozhodnutia krízového štábu SR zatvorená bude prepočítaná. Táto čiastka bude vrátená formou odpočítania od platby za 1.polrok šk. roka 2020/2021.

Fond na podporu umenia
DFS Skaličánek získal dotáciu z Fondu na podporu umenia v roku 2019 na jednotlivé podujatia:
 
  • Záverčný koncert ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica
  • Ve Skalici na Hurbánka
  • Krst knihy "Dejiny skalickej mestskej reči"
  • Talentmánia Skalica
  • Skalické dni
  • Úcta k starším
  • 65. výročie FS Skaličan
  • Vianočné trhy v Skalici
  • Vianoce so Skaličánkom