Riaditeľstvo ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica oznamuje rodičom a žiakom školy že 

individuálne vyučovanie pokračuje od 8.3.2021 pre žiakov, ktorí sú vo veku 1.stupňa ZŠ 

(1-4 ročník).

    Podmienkou je pretestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka. Počas víkendu budú  

    zriadené dve MOM (Orlovňa, ZUŠ), kde sa budú môcť rodičia aj zamestnanci prihlásiť 

    pomocou webovej aplikácie. MOM budú otvorené od 09:00 - 18:00 hod s obedňajšou  

    prestávkou od 13:00 - 14:00. 

    Žiak predloží čestné prehlásenie o bezinfekčnosti jedného z rodičov, nie 

    staršie ako 7 dní triednemu učiteľovi.

 

Čestné vyhlásenie na stiahnutie TU

 

 

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha v Skalici oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu SR zo dňa 25.11.2020 bude vyučovanie od 30.11.2020 i naďalej prebiehať dištančnou formou.

 

Aktuálne informácie o obnovení vyučovania budú zverejnené na webovej stránke školy. 

 

 

                   Marek Gula, riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha

 

Fond na podporu umenia
DFS Skaličánek získal dotáciu z Fondu na podporu umenia v roku 2019 na jednotlivé podujatia:
 
  • Záverčný koncert ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica
  • Ve Skalici na Hurbánka
  • Krst knihy "Dejiny skalickej mestskej reči"
  • Talentmánia Skalica
  • Skalické dni
  • Úcta k starším
  • 65. výročie FS Skaličan
  • Vianočné trhy v Skalici
  • Vianoce so Skaličánkom