Žiaci dychového oddelenia sa prezentujú na školských besiedka. koncertoch, vernisážach, absolventi sa môžu po ukončení uplatniť v oblasti ľudovej, dychovej, tanečnej a populárnej hudbe.

Na našej škole ponúkame žiakom možnosť študovať hru na tieto dychové nástroje:

- zobcovú flautu

- flautu

- klarinet

- saxofón

- trúbka

- baskrídlovka

- pozauna

- trombón

A taktiež ponúkame našim žiakom aj hru na bicie nástroje.

Prijímame deti od veku 6 rokov. Po absolvovaní prípravného štúdia študujú hru na zobcovej flaute (cca 3 roky). Vďaka tomu si osvoja základy správneho dýchania, postoja, prácu s jazykom a prstovú zručnosť. 9 až 10-ročné dieťa podľa fyzických dispozícií môže prejsť na iný ľubovoľný dychový nástroj.

Pedagógovia:

Nejedlík Jozef (riaditeľ) - klarinet, zobcov flauta, saxofón, flauta

Štefík Miroslav - klarinet, zobcová flauta, saxofón, flauta

Prajka Lukáš DiS. - trúbka, baskrídlovka, pozauna, trombón, bicie nástroje

Veselský Kamil - zobcová flauta, flauta

 

 

 

Počet návštev článkov
95900