Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné činnosti, hru s bábkou a písané slovo prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. 

Rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. 

Prijímajú sa žiaci od 5 rokov do prípravného štúdia v rámci vyučovania v Materských školách v Skalici. Prípravné štúdium je zamerané predovšetkým na rozvoj pohybových dispozícií a pestovanie citu pre rytmus, reč a pohyb.

Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu  primárneho umeleckého vzdelávania na I stupni. Prvé dva ročníky I. stupňa sú venované komplexnej dramatickej príprave a sú spoločné pre všetkých žiakov odboru. 

Pedagógovia:

Mgr. Zelenková Jana – Skalica, Radošovce

 

 

 

Počet návštev článkov
95917