Obsahom vyučovania sólového spevu je naučiť žiaka správnym speváckym návykom, ako je postoj dýchanie, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, ktoré umožnia predniesť skladby s patričným vkusom a umeleckým prejavom.

Spev je najprirodzenejší prejav človeka. Kultivovaný spev je umelecké ovládanie ľudského hlasu. Správnym školením dosahujeme určitý stupeň jeho rozvoja a techniky.

 

Prijímame deti od veku 6 rokov. Po absolvovaní prípravného štúdia pokračujú v ďalšom štúdiu primárneho umeleckého vzdelávania na I stupni.

 

Pedagógovia:

Mgr. Janíková Katarína PhD.- hlasová príprava, spev

Kabzániová Emília - hlasová príprava, spev

Vrátilová Lucia - hlasová príprava, spev

 

 

 

Počet návštev článkov
95914