Dňa 2.6.2022 sa konala besiedka žiakov z triedy pána učiteľa Miroslava Buzrlu. Video záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie:

Triedna besiedka 2.6.2022

Záznamy z ostatných podujatí si môžete pozrieť v menu Podujatia

 

 

Dňa 5.apríla 2022 sa konala školská besiedka našich žiakov. Video záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie:

Školská besiedka 05.04.2022

Záznamy z ostatných podujatí si môžete pozrieť v menu Podujatia

 

 

Dňa 17.03.2022 sa konala školská besiedka našich žiakov. Video záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie:

Školská besiedka 17.03.2022

Záznamy z ostatných podujatí si môžete pozrieť v menu Podujatia

 

 

Dňa 17.02.2022 sa konala školská besiedka našich žiakov. Video záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť kliknutím na odkaz nižšie:

Školská besiedka 17.02.2022

Záznamy z ostatných podujatí si môžete pozrieť v menu Podujatia

 

V sobotu 12. marca 2022 sa žiačka Adela Blahová z husľovej triedy p. uč. Lubomíra Graffeho zúčastnila husľovej súťaže Prešporský Paganini v Bratislave, kde získala 2. miesto.

Blahoželáme!

 

Adela Blahová

Počet návštev článkov
85027