Hudobný odbor:

Matúšová Kristína 1.stupeň alt. zobcová flauta
Formánek Juraj 1.stupeň akordeón
Hokinková Eva 1.stupeň spev
Kocák Vojtech 1.stupeň gitara
Bellayová Patrícia 1.stupeň gitara
Vyskoč Matúš 1.stupeň gitara
Kunák Matej 1.stupeň klavír
Zriniová Ingrid 1.stupeň keyboard
Šlahorová Magdaléna 1.stupeň klavír
Štefíková Vanessa 1.stupeň klavír
Hanzlíček Ivan 1.stupeň klarinet
Zetochová Marcela 1.stupeň keyboard
Kotvas Šimon 1.stupeň spev
Zborilová Dominika 1.stupeň spev
Straková Veronika 2.stupeň klavír
Maňák Marián 2.stupeň klavír
Štepanovská Barbora 2.stupeň flauta
Chrenková Monika 2.stupeň spev
Štepániková Jana ŠPD spev
Samsonová Adela ŠPD spev
Brecková Dana ŠPD organ

 

Tanečný odbor:

Reháková Laura 1.stupeň moderný tanec
Šimeková Simona 1.stupeň moderný tanec
Ivičičová Michaela 1.stupeň moderný tanec
Martinková Erika 1.stupeň moderný tanec
Masárová Magdaléna 1.stupeň moderný tanec
Patková Klára 1.stupeň moderný tanec
Regásková Natália 1.stupeň moderný tanec
Volečková Veronika 1.stupeň moderný tanec
Zborilová Jana 1.stupeň moderný tanec
Cemper Filip 1.stupeň moderný tanec
Janáčová Dana 1.stupeň moderný tanec
Karlovská Lucia 1.stupeň ľudový tanec
Rehák Adam 1.stupeň ľudový tanec
Vaclavíková Andrea 1.stupeň ľudový tanec
Vaclavíková Iveta 1.stupeň ľudový tanec
Chocholáčková Henrieta 1.stupeň ľudový tanec
Jarásková Kristína 1.stupeň ľudový tanec
Podolinská Simona 1.stupeň ľudový tanec
Sojková Simona 2.stupeň ľudový tanec
Cintulová Adriana 2.stupeň moderný tanec
Cintulová Mariana 2.stupeň moderný tanec
Danovičová Katarína 2.stupeň moderný tanec
Richterová Nikoleta 2.stupeň moderný tanec
Kadlečíková Andrea 2.stupeň moderný tanec
Muráňová Sabína 2.stupeň moderný tanec
Dinková Patrícia ŠPD ľudový tanec
Chaloupka Radim ŠPD ľudový tanec
Machálek Miroslav ŠPD ľudový tanec
Machálková Gabriela ŠPD ľudový tanec
Martinčičová Jaroslava ŠPD ľudový tanec
Martinusík Ľubomír ŠPD ľudový tanec
Mikošková Elena ŠPD ľudový tanec
Pardubská Veronika ŠPD ľudový tanec
Slavík Peter ŠPD ľudový tanec
Timko Eduard ŠPD ľudový tanec
Timková Miriam ŠPD ľudový tanec
Veselý Milan ŠPD ľudový tanec
Zelenková Alena ŠPD ľudový tanec
Zezula Ladislav ŠPD ľudový tanec
Zezulová Marta ŠPD ľudový tanec
Sládek Michal ŠPD ľudový tanec

 

Výtvarný odbor:

Schillerová Katarína 1.stupeň
Baumgartnerová Denisa 1.stupeň
Dendysová Adela 1.stupeň
Michalička Jakub 1.stupeň
Suchovský Richard 1.stupeň
Kubíčková Katarína 1.stupeň
Chalupková Timea 1.stupeň
Romančíková Vanesa 1.stupeň
Zriniová Ingrid 1.stupeň
Kožíšková Mária 1.stupeň
Kalková Sabína 1.stupeň
Petrovič Juraj 1.stupeň
Poláková Veronika 1.stupeň
Balátová Jesika 2.stupeň
Balážová Patrícia 2.stupeň
Hotřová Lucie 2.stupeň
Límová Miriam 2.stupeň
Rišková Katarína 2.stupeň
Behancová Mária 2.stupeň
Krušinová Dagmar ŠPD
Hodáňová Zuzana ŠPD
Šuhajová Darinka ŠPD