Pedagogickí zamestnanci podľa odborov
   
Hudobný odbor :  
MgA. Magdaléna Benešová klavír, organ
Roman Blaha - zást. riaditeľa klavír, korepetícia
Mgr. Miroslav Buzrla kontrabas, korepetícia
Lenka Derdová spev
Lubomír Graffe husle
Marek Gula - riadieľ ZUŠ trúbka, zobcová flauta
Mgr. Pavol Ivičič HN, akordeon, korepetícia
Mgr. Katarína Janíková PhD spev
Emília Kabzániová spev
Roman Kristiník gitara, violončelo
Mgr. Mária Kunáková HN, klavír
Šarlota Kostolná gitara
Marián Mikúš klavír, korepetícia
Magdalena Múčková cimbal
Jozef Nejedlík – zást. riad. klarinet ,zobcová flauta, saxofón, flauta
Milada ŇukovičováDiS.art klavír
Mgr. Ján Pavlík gitara
Jaromír Pirkl keyboard, klavír, spev
Lukáš Prajka DiS. pozauna, baskrídlovka, zobcová flauta, bicie
Eva Rybárová klavír
Miloslav Slezák klavír
Miroslav Štefík klarinet, zobcová flauta, flauta, saxofón
Michal Uhříček husle
Mgr. Katarína Vaculková HN, keyboard, klavír
Ľubomír Vávrovič keyboard
Lucia Vrátilová spev
   
Výtvarný odbor :  
Mgr. Jana Hotařová  
MgA. Lucia Langová  
Bohumila Matulová  
Peter Pollák  
Lenka Vaculková  
   
Tanečný odbor :  
Mgr. Antónia Chaloupková ľudový tanec
Mgr. Sandra Michálková moderný tanec
Bc. Dominika Hádlíková moderný tanec
Dávid Sprušanský spoločenský tanec
Mgr. Radovan Timko ľudový tanec
Petr Vrátil muzikál, muzikálový tanec
   
Literárno - dramatický odbor :  
Mgr. Jana Kutalová dramatická príprava, prednes