Pedagogickí zamestnanci podľa odborov
   
Hudobný odbor :  
MgA. Magdaléna Benešová klavír, organ
Roman Blaha - zást. riaditeľa klavír, korepetícia
Mgr. Miroslav Buzrla kontrabas, korepetícia
Lubomír Graffe husle
Mgr. Pavol Ivičič HN, akordeon, korepetícia
Mgr. Katarína Janíková PhD spev
Margita Jurigová gitara
Emília Kabzániová spev
Roman Kristiník gitara, violončelo
Mgr. Mária Kunáková HN, klavír
Šarlota Kostolná gitara
Marián Mikúš klavír, korepetícia
Magdalena Múčková cimbal
Jozef Nejedlík – riaditeľ klarinet ,zobcová flauta, saxofón, flauta
Milada ŇukovičováDiS.art klavír
Mgr. Ján Pavlík gitara
Jaromír Pirkl keyboard, klavír, spev
Pavel Popelka husle
Lukáš Prajka DiS. pozauna, baskrídlovka, zobcová flauta, bicie
Miloslav Slezák klavír
Miroslav Štefík klarinet, zobcová flauta, flauta, saxofón
Mgr. Katarína Vaculková HN, keyboard, klavír
Ľubomír Vávrovič keyboard
Kamil Veselský zobcová flauta, flauta, klavír
Lucia Vrátilová spev
   
Výtvarný odbor :  
Mgr. Jana Hotařová  
MgA. Lucia Langová  
Bohumila Matulová  
Peter Pollák  
Lenka Vaculková  
   
Tanečný odbor :  
Mgr. Antónia Chaloupková ľudový tanec
Mgr. Sandra Michálková moderný tanec
Bc. Dominika Hádlíková moderný tanec
Dávid Sprušanský spoločenský tanec
Mgr. Radovan Timko ľudový tanec
Petr Vrátil muzikál, muzikálový tanec
   
Literárno - dramatický odbor :  
Mgr. Jana Zelenková dramatická príprava, prednes

 

Počet návštev článkov
76415